Digital Media Technologies Faculty

Associate Professors:

Yi-hui Huang (yhuang@esu.edu)

Beth R. Sockman (bsockman@esu.edu)

Assistant Professors:

Richard Otto, Chair (rotto@esu.edu)

Carol Walker (cwalker@esu.edu)

Adrian Wehmeyer (awehmeyer@esu.edu)